Nhấn vào đây để chọn tỉnh cần xem thông tin

 
Sử dụng thanh công cụ để phóng to, thu nhỏ, di chuyển trên bản đồ

  • Những điểm du lịch Di tích - Danh lam thắng cảnh Gia Lai
    27/07/2011 11:49

    Số lượng di tích tuy không nhiều nhưng phản ảnh khá rõ nét tiến trình lịch sử cũng như cảnh quan thiên nhiên của địa phương, điển hình là những di tích về cách mạng kháng chiến như làng kháng chiến Stơr - quê hương anh hùng Núp, chiến thắng ĐăkPơ...